X

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

CB5034-82L

رفرانس: CB5034-82L
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 24 ساعت -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 36 ماه- Cal. E660
اکودرایو- تنظیم رادیویی - تقویم بی نهایت - وقت جهانی - زمان سنج 24 ساعت -نمایشگر روز و تاریخ و 24 ساعت -هشدار- ذخیره 36 ماه- Cal. E660